Funderar du på att skaffa hund? I så fall är det bara att gratulera. En fyrbent vän skänker mycket glädje och kärlek. Men det kan vara bra att se om sitt hus innan den nya familjemedlemmen gör entré. Det handlar både om hundens och de andra familjemedlemmarnas hälsa och säkerhet.

Innan man skaffar en hund kan det vara en bra idé att låta en elektriker se över elen. Vad skulle hända om valpen tuggar sönder en sladd som är inkopplad i ett vägguttag? I de flesta fall leder inte detta till några problem, men om elen är gammal och uttaget inte är jordat kan det bli allvarliga problem. Därför bör du låta en elektriker titta på elen. Du hittar en kompetent elektriker i Stockholm här. Det är nämligen viktigt att en certifierad elektriker tar hand om elen. 

Elektricitet

Hundsäker el

Att göra hemmet elsäkert för hundar handlar till största delen om samma saker som att göra det elsäkert för människor. Det handlar framför allt om följande:

  • Att byta ut gamla ledningar.
  • Att se till att alla eluttag är jordade.
  • Att installera jordfelsbrytare, och byta ut den om den blivit gammal.

Men det är också viktigt att inte låta sladdar ligga på golvet, där hunden kan komma åt dem och tugga sönder dem. Om man sedan kopplar in sladden, eller slår på kaffebryggaren eller vad nu sladden hör till, kan det bli allvarliga konsekvenser. I värsta fall kan en brand uppstå.

Det finns naturligtvis hundar som aldrig tuggar på en enda sladdar, eller som bara gör det någon enstaka gång. Men det är dumt att chansa. Ofta får man dock prova sig fram, för att hitta de metoder som fungerar i det egna hemmet. För vissa fungerar det att tejpa fast viktiga sladdar på golvet med silvertejp, andra köper kabelkanaler. Klart är dock att ju färre sladdar som ligger på golvet, där hunden kan komma åt dem, desto bättre.