Livet handlar inte bara om hundar, även om det är det allra viktigaste. Ibland måste man som hundägare också se om sitt hus. Väder och vind, klättrande växter, och hundar som kissar på fasaden kan sätta sina spår, och slita på såväl trä som puts. Om man inte ser om sitt hus ibland kan skador uppstå, som är dyra att komma till rätta med.

Alla husägare bör tänka på fasaden ibland, inte den bildliga, som många av oss gör vårt bästa för att upprätthålla, utan den bokstavliga. Det handlar om husets utsida. Oavsett vilket material fasaden är gjord av behöver den underhållas, och den kan även behöva renoveras några gånger under husets livstid.

En välskött fasad är en fröjd för ögat. Men det finns andra skäl att göra en fasadrenovering än bara detta. Renoveringen kan även minska fastighetens energiförbrukning, öka säkerheten, och inte minst höja husets värde. Det sistnämnda är kanske framför allt ett starkt argument för den som bor i en storstad, men det är lika giltigt i hela landet, och i städer såväl som i gelsbygden. Läs mer här om att renovera sin fasad i Stockholm. 

Hund fasadrenovering

Fasadrenovering för hundägare

Det går naturligtvis utmärkt att bo i lägenhet om man har hund, men det är ingen tillfällighet att många hundägare väljer att bo i hus, så att hunden kan vistas på tomten. Den som tidigare bott i lägenhet i innerstaden väljer ofta att flytta till ett hus lite längre ut. Ökad livskvalitet för den fyrbenta familjemedlemmen betyder i de flesta fall förbättrad livskvalitet för alla i familjen, inte minst som många arbetsgivare gjort klart att de kommer att tillåta hemarbete även efter pandemin.

Beroende på vilket material fasaden på ditt hus är gjort av kommer underhållet, och behovet av renovering, att variera. Tänk på att hundkiss sliter på de flesta fasader, så låt inte hunden pinka in sitt revir på husknuten. Sätt upp några stolpar, eller plantera träd om det inte redan finns sådana på tomten, så blir fasaden inte lika angripen.