När ett par går skilda vägar kan det vara flera individer som berörs. Inte bara barn, utan även hundar. Om du som förälder och hundägare vill vara säker på att få gehör för dina intressen vid en skilsmässa bör du ta hjälp av en skicklig jurist.

Om du har barn och hund och ska skilja dig, eller separera från din sambo, bör du läsa på om vilka regler som gäller. Kanske oroar du dig för en uppslitande vårdnadstvist, eller rent av två: en om barnet och en om hunden. Vi kan dock lugna dig, men bara till en del. En vårdnadstvist kan uppstå kring var barnet ska bo. Som du kan läsa om på lege.se/vardnadstvist-malardalen/ är det barnets bästa som ska vara vägledande för de beslut domstolen tar. Men det är inte säkert att saken hamnar i domstol. Om ni tar hjälp av jurister kommer de att sträva efter att ni ska hitta en lösning utan att ni behöver gå till domstol. Detta brukar också vara det bästa för de båda parterna, och för barnet eller barnen.

Vårdnadstvist Mälardalen

Vårdnadstvist om hund – är det möjligt?

Hur blir det då med hunden? Kan det uppstå en vårdnadstvist om den, även om föräldrarna lyckats komma överens om vårdnaden av barnet? 

Svaret på den frågan är nej. En hund räknas som lös egendom, alltså likadant som allt annat som kan köpas (med undantag för bostäder, där gäller speciella regler). Juristen George Jansizian reder ut vad som händer med hunden vid skilsmässan här

Om bara den ena föräldern har vårdnad om en älskad hund, och föräldrarna har delad vårdnad om barnet, kan det vara nog så påfrestande för barnet att skiljas från sin fyrfota vän en gång per vecka, även om tiden de är ifrån varandra inte blir så lång. Detta kan vara värt att tänka på, även om det kan vara svårt att hitta en bra lösning på problemet.